ประกาศผลรางวัล

สยามวาลา ขอแจ้งเลื่อนวันจับรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม
"Feel ฟิน New Term"


จากเดิมในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตามประกาศจากทางรัฐบาลให้งดจัดกิจกรรมที่มีรวมตัว ที่จะส่งผลต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ในวัน และเวลาดังกล่าว

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และจะแจ้งวันจับรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสยามวาลาต่อไป